2020-03-12

Externa nyheter

Klimatpolitiska rådets rapport till regeringen – den klimatpolitiska handlingsplanen räcker inte och uppfyller inte lagens krav

Regeringen har presenterat en bred klimatpolitisk handlingsplan med insatser i många olika sektorer. Ambitioner finns, men det är ingen plan för handling. Politiken behöver konkretiseras med ansvarsfördelning, tidssättning och effektbedömning. Det är huvudbudskapet i årets rapport från Klimatpolitiska rådets som granskar Sveriges första klimatpolitiska handlingsplan enligt klimatlagen.

Regeringen presenterade i december en klimatpolitisk handlingsplan som beskriver hur regeringen under mandatperioden ska arbeta för att Sverige ska nå klimatmålen. Det är vad klimatlagen numera kräver av varje nytillträdd svensk regering.

– Den största bristen i handlingsplanen är att regeringen inte redovisar i vilken mån planen förväntas bidra till att klimatmålen kan nås. Insatserna är dessutom genomgående diffust beskrivna och utan tidplan. Handlingsplanen uppfyller därför inte klimatlagens krav, säger Klimatpolitiska rådets ordförande, Ingrid Bonde.

Läs presmeddelandet och rapporten från Klimatpolitiska rådet.