2019-03-05

Externa nyheter

Klimatstrategi i fokus på EU-möte om energi

Hur ska energisektorn bidra till EU:s långsiktiga klimatstrategi? Den frågan stod i fokus när EU:s energiministrar diskuterade klimatstrategin på energirådet den 4 mars. Ministrarna kom också överens om att EU borde ställa högre krav på däckmärkning.

Mål om nollutsläpp 2050

Enligt Parisavtalet ska alla som skrivit under avtalet ta fram långsiktiga strategier för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet i det förslag som EU-kommissionen tagit fram för EU:s räkning är att nå nettonollutsläpp till 2050. I dag står energiutsläpp för 75 procent av det totala utsläppet.  Förslaget diskuterades på energirådsmötet och då framförallt med fokus på hur energisektorn kan bidra till målet. Regeringen anser att det är centralt att energiomställningen sker så snabbt som möjligt…

Text av EU-representationen hämtad från Regeringskansliet.