2015-03-17

Externa nyheter

Klimatvändning ger ny kraft: Tre konkreta förslag till regeringen

Nu har det vänt; för första gången växer den globala ekonomin utan att de klimatpåverkande utsläppen ökar. Det ger ny kraft åt arbetet att hejda klimatförändringarna, med tre konkreta förslag till regeringen.

Läs hela