2011-11-21

Externa nyheter

Klippan kommuns vindkraftsavgift olaglig

Klippan vill kräva ekonomisk ersättning av bolag som etablerar tillståndspliktig vindkraft i kommunen. Energimyndigheten sågar förslaget som strider mot svensk lag.

 

tatliga Energimyndigheten riktar hård kritik mot att Klippan i sin nya översiktsplan vill skriva in att kommunen vid etablering av tillståndspliktig vindkraft ska få en årlig ekonomisk ersättning av exploatören. Kravet strider mot svensk lagstiftning och det är enligt Energimyndigheten direkt olämpligt med sådana villkor i en översiktsplan.

Läs hela