2011-11-02

Externa nyheter

Klubbat och klart för nya vindkraftverket

Nio nya bergsknallar för utbyggnad av vindkraft förs in i ett tillägg till den gamla översiktsplanen från 2003. I planen pekas de södra delarna av kommunen ut som lämpliga områden för utbyggnad för vindsnurror. Berg som finns i eller till anslutning till naturvårdsområdet i Malingsbo.

Läs hela