2011-06-17

Externa nyheter

Köer till vindkraftskooperativen

Antalet delägare i vindkraftverk i landet har ökat med drygt 6 000 de senaste två åren och är nu 25 500, enligt en sammanställning av Nätverket för Vindbruk.

Medlemsantalet i vindkraftskooperativen väntas öka under 2011, eftersom flera vindkraftskooperativ har köer med intresseanmälningar och avser att köpa in nya verk för att sälja andelar till hösten.

Läs hela