2017-11-16

Externa nyheter

Koldioxidutsläppen i världen ökar igen – väntas stiga med två procent

De globala utsläppen av koldioxid väntas i år öka med två procent, efter att ha legat stilla sedan 2014.
– Det visar att vi fortfarande inte har åstadkommit något bestående trendbrott, säger professor Michael Tjernström.

Läs mer här