2018-03-16

Externa nyheter

Kolfritt stål kräver massor av nya vindkraftverk

I Luleå tar nu miljardprojektet med att försöka revolutionera stålindustrin fart. Det är företagen SSAB, Vattenfall och LKAB som vill göra stål med vätgas istället för med kol. Enligt planerna ska bygget av en pilotanläggning starta i sommar.

Enligt Vattenfall kommer det svenska elsystemet att kunna mätta den framtida glupska elkonsumenten. – Vi bedömer att det kommer att göra det. Vindkraft är det som vi bedömer har störst potential att byggas ut och som ger mycket energi, säger Mikael Nordlander på statliga Vattenfall.

Läs mer här