2019-01-23

Externa nyheter

Kolgruvearbetarnas inställning viktiga för klimatåtgärderna

Att fasa ut kol är en viktig del för att hejda klimatutsläppen. I höst har flera länder stängt kolgruvor, eller aviserat att de ska göra det. Men det betyder också slutet för hundratusentals jobb, bara i Europa.

Hur gruvarbetarna finner sig i den omställningen blir viktigt för hur klimatåtgärderna accepteras, därför var det en viktig fråga vid sidan av förhandlingarna på FN:s klimatkonferens i Polen nyligen.

Hör reportage av Annika Digréus i SR.