2017-06-27

Externa nyheter

Kom­muner kan bli av med vind­krafts­veto

En stat­lig rap­port fö­re­slår att kom­munernas veto mot vind­krafts­etab­le­ringar tas bort.
Kom­mun­rådet Eli­sa­bet Babic (M) är starkt kri­tisk. – Jag gillar inte när de är inne och petar i det kom­mu­nala själv­sty­ret!

Läs mer här