2016-03-30

Externa nyheter

Kommentarer till regeringens utspel om 100 procent förnybar el om 20 år

Regeringen föreslår att framtidens energipolitik kan bygga på Alliansens energiöverenskommelse, men att målet ska vara helt förnyelsebar energi till 2020. Moderaterna och Svenskt Näringsliv sågar förslaget medan Svensk Energi är i stort positivt.

Läs hela