2013-12-18

Externa nyheter

Kommissionens årliga tillväxtrapport

Den 13 november 2013 presenterade kommissionen sin årliga tillväxtrapport för 2014. Rapporten utgör startskottet för den europeiska terminen 2014 för ekonomisk politisk samordning inom EU. I rapporten redogör kommissionen för sina övergripande prioriteringar för den ekonomiska politiken och sysselsättningspolitiken för de kommande 12 månaderna. Kommissionen framhåller att den största utmaningen under 2014 blir att upprätthålla reformtakten för att förbättra konkurrenskraften och säkra en varaktig återhämtning av ekonomin.

Prioriterade åtgärder som kommissionen lyfter fram är bland annat genomförande av det tredje energipaketet under 2014 och bättre kostnadseffektivitet i stödanordningarna för förnybar energi.

Läs hela