2015-02-03

Externa nyheter

Kommunägda bolag visar vägen – vi satsar på vinden

Skellefteå Kraft tror på att det finns en ekonomi i att bygga storskalig landbaserad vindkraft inom ramen för dagens regelverk och utan extra stöd. Vi ser att storskalig vindkraft på land i områden likt Blaiken är det just nu bästa alternativet. Men det ställer stora krav på oss att utnyttja den senaste tekniken och dra nytta av redan gjorda investeringar.

Läs hela