2020-12-07

Externa nyheter

Kommunala vetorätten under lupp

Samtidigt som vindkraften byggs ut i rekordfart kan det bli svårare för kommunerna att säga nej till nya vindkraftsparker. Vetorätten utreds nu av regeringen.

– Vi ska ha ett 100 procent förnybart elsystem om 20 år. Då behöver vi de bästa vindlägena, säger finansmarknadsminister Per Bolund (MP).

Vindkraftsföretagen välkomnar utredningen. De har flera gånger försökt påverka politiken i den riktningen. Tomas Hallberg är tillståndsexpert på paraplyorganisationen Svensk vindenergi.

– Vi förväntar oss att vetorätten justeras så att kommunen ger beskedet tidigt, att beskedet inte tillåts ändras under processens gång och att det bara gäller området. Inte hur många vindkraftverk eller hur höga de ska vara, säger han.

Läs artikeln från SVT.