2018-02-19

Externa nyheter

Kommunalt stopp för vindkraftspark i väster

Med hänvisning till den kommunala vindbruksplanen rekommenderas kommunstyrelsen att avstyrka Vaggeryds vindbrukspark.

Utvecklingen är oväntad – men samtidigt logisk i ljuset av den vindbruksplan som har arbetats fram. Där specificeras vilka områden som är lämpliga för vindkraft och vilka som är mindre lämpade. Allt med hänsyn till bland annat vindförhållanden, flygtrafik samt natur- och kulturvärden. Jag och många markägare är mycket förvånade över det här beskedet efter så många år av dialog med kommunen. Jag kan i dag inte säga hur vi kommer att agera, men vi vet att det finns ett starkt stöd för förnyelsebar energi bland markägarna, säger BayWa r.e. Scandinavia AB:s vd Håkan Wallin.

Läs mer här