2020-10-30

Externa nyheter

Kommunalt veto är ett underligt påfund

Nu ska kommunernas rätt att lägga veto mot vindkraftsprojekt tas bort genom en snabbutredning. Ve och fasa tycker de som hellre har en kärnkraftreaktor som granne än såna där snurriga snurror. Och NT:s ledarsida ser utredningen som ett angrepp på kommunernas självstyre!

Ve och fasa tyckte också Don Quixote, Miguel Cervantes antihjälte från 1605. Romanfiguren är ju känd för sitt förryckta tilltag att bekämpa väderkvarnar med häst och lans. Men han hade också ekonomiska skäl. Han tillhörde en lågadel som hade levt på privilegiet att driva vattenkvarnar. Säden måste malas. Bönderna fick inte ha egna vattenkvarnar. De måste betala vad kvarnägaren begärde.

Läs artikeln i Folkbladet.