2014-09-18

Externa nyheter

Kommunen betalar ut mer vindkraftspengar

Strömsunds kommun är beredd att gå in med 350 000 kronor till fortsatt verksamhet i Vindkraftscentrum. Kommunstyrelsen beslutade i frågan under tisdagen och tidigare har arbetsutskottet sagt ja. Medfinansieringen gäller under perioden januari till och med juni 2015.

Läs hela