2013-10-31

Externa nyheter

Kommunen räknar med att spara miljoner

Ett av de tre vindkraftverken som monteras kommer att användas av kommunen, de resterande två tillhör Öresunds Kraft. Investeringen för vindkraftverket kostar kommunen 27 miljoner kronor, men satsningen beräknas spara ett par miljoner eller möjligen mer varje år jämfört med vad det hade kostat om kraftverket inte använts.

Läs hela