2013-06-14

Externa nyheter

Kommunen upphäver inte bygglovet för vindkraftverken

 Älvdalens kommun upphäver inte bygglovet för vindkraftverken på Granberg, trots att regeringen sagt att bygglovet inte gäller längre. Kommunen menar att vindkraftverken är lagliga ändå. Det var för en månad sedan som Mora Tidning avslöjade att regeringen upphävt bygglovet för de fem vindkraftverken på Granberg, väster om Rämma fäbodar. Vid senaste sammanträdet med Miljö- och byggnämnden i Älvdalen togs frågan bara upp som ett informationsärende.

Läs hela