2018-08-09

Externa nyheter

Kommunens totalvändning i frågan om vindparken

Nu ändrar sig majoriteten av politikerna och tänker säga nej till en höjning av den planerade vindparken Taggen i havet utanför Åhus. 

Kommunstyrelsen kommer den 29 augusti att besluta om det mål som hanterar ansökan om ändringstillstånd för Taggen vindkraftspark. Ansökan gäller den ändring som företaget vill göra från 170 meter till 220 meter höga vindkraftverk i Hanöbukten. Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen kommer att innebära att Kommunstyrelsen inte tillstyrker det ändringstillstånd som nu är aktuellt.

Läs mer här.