2016-03-31

Externa nyheter

Kommuner kan inte stoppa högre kraftverk

Miljöbalken ger inte stöd för att kravet på kommunalt tillstyrkande skulle gälla vid prövning av en ansökan om ändringstillstånd. Det är inte frågan om tillstånd till uppförande av vindkraftanläggning. Det är frågan om ändring av en tillståndsgiven vindkraftanläggning, vilket klart framgår av ansökan. Den framtida markanvändningen är bestämd genom det lagakraftvunna tillståndsbeslutet”, konstateras det i beslutet.

Läs mer