2018-10-04

Externa nyheter

“Kommuner stoppar vindkraft”

Det är positivt att flera allianspartier på senare tid uppmärksammat elexportens stora klimatnytta. Samtidigt är det djupt problematiskt att kommuner ofta stoppar planerade vindkraftsprojekt. 

Det skriver Linda Burenius Magnusson, ordförande i 100 % Förnybart, Anders Wijkman, ordförande i Romklubben och tidigare ordförande i Miljömålsberedningen, Johan Rockström, klimatexpert och professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet.

Det kommunala vetot stoppar hälften av vindkraftverken innan de ens kommit till miljöprövning, enligt branschorganisationen Svensk Vindenergi. Nyligen sa till exempel Kristianstads kommun nej till en vindkraftspark till havs, trots att denna skulle ha kunnat minska utsläppen dubbelt så mycket som de samlade utsläppen i kommunen.

SKL håller inte med
Men kommunernas organisation SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) håller inte med om beskrivningen. I ett genmäle hävdar Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på SKL, att Sveriges kommuner är drivande i utvecklingen av ett mer klimatsmart Sverige. ”De är positiva till utbyggnaden av vindkraft. Det är olyckligt att fyra debattörer nu ger en bild av motsatsen”, skriver hon i ett inlägg den 27 september 2018.

Läs hela debattsammanställnignen här.