2016-11-04

Externa nyheter

Kommunernas veto måste omprövas

Om Sverige ska klara klimatmålen krävs omfattande investeringar i förnybar energi, bland annat vindkraft. För att det ska bli verklighet måste lagstiftningen ändras så att prövningen av nya vindkraftsverk blir förutsägbar och rättssäker.

Läs mer här