2013-02-23

Externa nyheter

Kommunernas veto stoppar vindkraftverk

Kommunerna har rätt att säga nej till nya vindkraftverk, vilket har stoppat minst 100 nya projekt, enligt Svensk vindenergi. Men trots det vill inte IT – och energiminister Anna-Karin Hatt, C, slopa vetorätten.

Läs hela

Lördagsintervjun i P1 med Anna-Karin Hatt