2017-06-28

Externa nyheter

Kommunernas vetorätt på väg bort

Filipstads kommun har ingen vindkraftspark – kommunen sa nej till de två som var på gång, med hänvisning till stark lokal opinion mot projekten. Nu finns ett förslag om att kommunernas ”vetorätt” mot vindkraftsetableringar ska bort. Samtidigt öppnar Filipstads kommun för att ta med vindkraften i beräkningen, när en ny översiktsplan görs.

Läs mer här