2020-04-29

Externa nyheter

Kommuninvånare involverade i vindkraftssatsning

Riksdagen har slagit fast ett mål om 100 procent förnybar elproduktion till år 2040, vilket gör att vindkraftens betydelse kommer att öka markant under de kommande 20 åren. Tanums kommun i Västra Götaland har idag cirka 60 vindkraftverk och det finns intresse att bygga mer. Nu har kommunen gett Ramboll i uppdrag att ta fram en ny vindkraftsplan.

– Utmaningar är bland annat att vindkraftverk syns och medför visst buller samt tar mark i anspråk. Det är viktigt att invånarna kommer till tals eftersom vi vet att vindkraft kan väcka mycket känslor. Vi tror att vi ska hitta lösningar som även invånarna kommer att tycka är bra eftersom nyttan av förnybar energi kommer alla till godo, säger Mattias Bååth.

Läs artikeln från Nordiska Projekt.