2017-11-28

Externa nyheter

Kommunvetot hotar en robust och hållbar elförsörjning

Förra årets blocköverskridande energiöverenskommelse innebär att ytterligare 18 TWh förnybar elproduktion ska etableras fram till år 2030. Det förutsätter att vindkraftsutbyggnaden tar rejäl fart; enligt vindkraftsbranschen handlar det om ett investeringsbehov på närmare 50 miljarder kronor.

I dag motverkas detta mål av ett regelverk kallat ”det kommunala vetot”, som ger kommuner oinskränkt rätt att säga nej till vindkraft. Några skäl behöver inte anges och besluten går inte att överklaga.

Läs mer här