2014-05-08

Externa nyheter

Konferensrapport från The Future of Energy Summit

Bloomberg New Energy Finance (BNEF) arrangerade konferensen The Future of Energy Summit i New York den 7-9 april. Konferensen vänder sig främst till energi- och miljöteknikbranscherna och bank- och finanssektorn och andra investerare i förnybar energi, men den har även ett bredare anslag och bland deltagarna fanns också departement, myndigheter, akademi och miljöorganisationer med flera intressentgrupper.

Läs hela