2012-11-30

Externa nyheter

Konjunkturen sänker svensk elkonsumtion

Höstens konjunkturnedgång har slagit hårt mot den elintensiva basindustrin, och sänker den svenska elkonsumtionen. Färska siffror visar hur företagens elanvändning har stagnerat, vilket stärker bilden av växande överkapacitet och alltjämt låga elpriser.

Läs hela