2016-04-04

Externa nyheter

Konkurs för vindkraftbolag

Gothia Vind med flera vindkraftsprojekt i både Värmland och Dalsland har försatts i konkurs.

Läs hela