2019-05-02

Externa nyheter

Konstgjord ö ska samla vindel

En konstgjord ö i Nordsjön ska bli bas för all energi som produceras av vindkraft i området. Sedan ska den distribueras till länderna runt omkring.

Det är vindkraftbolagen Ørsted Vestas, Siemens-Gamesa och NKT som i samarbete med Danmarks Tekniske Universitet (DTU) ska ta fram en skiss på hur den kan se ut. Projektet får 2,2 miljoner danska kronor av Energistyrelsens utvecklingsprogram EUDP.

Läs hela artikeln i Nytt från Öresund.