2021-02-12

Externa nyheter

Konstgjorda energi-ön blir nav i jättevindparken

Danmark kommer allt närmare att förverkliga idén med energiöar i Nordsjön och Östersjön. Öarna blir nav i stora havsbaserade vindkraftsparker.

Läs hela nyheten på NyTeknik