2018-08-31

Externa nyheter

Konsumentverket lägger ned stämning mot Polarbröd

Polarbröd har egna vindkraftverk och annullerar sina ursprungsgarantier i takt med att elen används i bagerierna. Ändå får företaget inte skriva att brödet bakas med vindkraftsel.

Nu meddelar Konsumentverket att de lägger ned ärendet mot Polarbröd, då företaget gått med på att ändra sin marknadsföring.

– Mot bakgrund av att Polarbröd har inkommit med utfästelse om att upphöra med det aktuella påståendet har vi meddelat bolaget att ärendet mot Polarbröd kommer avskrivas, säger Ida Nyström, processråd på Konsumentverket.

Lär hela artikeln här.