2018-06-28

Externa nyheter

”Konsumentverket sätter krokben för klimatsmarta konsumentval”

DEBATT. Konsumentverket har fällt ett avgörande som innebär att företag inte längre får använda begreppet klimatsmart el i sin marknadsföring. Det är ett beslut som direkt påverkar Sveriges omställning mot förnybart, skriver Maria Richtnér, Telge Energi.

På samma sätt som en bankkund väljer att investera sina pengar i en bank med hållbara fonder, investerar elkunden i utbyggnaden av förnybart genom att välja ett elbolag som uteslutande jobbar med förnybar energi. Om vi vill att människor ges möjligheten att agera för en mer hållbar framtid, så måste vi också ge dem möjligheten att göra medvetna val.

Svenska Konsumentverket har nu fällt avgörande i ärendet gällande Mälarenergi, de får inte prata om klimatsmart el och snart kommer beslut om marknadsföringen av Polarbröds fyra vindkraftverk. Beslut som riskerar att tillintetgöra funktionen med ursprungsgarantier för elhandel, något som direkt påverkar Sveriges omställning mot förnybart.

Läs mer här.