2014-02-12

Externa nyheter

Kontrollstation 2015 – förslag till justeringar i elcertifikatsystemet

It- och energiminister Anna-Karin Hatt tog den 11 februari över Energimyndighetens förslag till ändringar i det nationella regelverket för elcertifikat, i syfte att uppfylla åtagandena i traktatet mellan Sverige och Norge om den gemensamma elcertifikatsmarknaden.

Läs förslaget