2020-08-31

Externa nyheter

Konvention för nedrustning av fossil energi

Sex debattörer: Inspirerade av de framgångsrika internationella konventionerna mot kemiska och biologiska vapen föreslår vi, som ett komplement till Parisavtalet, en internationell konvention för nedrustning av fossil energi. Denna kan innehålla flera åtaganden:

1. Avskaffande av subventioner för fossil energi.

2. En obligatorisk avgift på fossil energi som räcker för att täcka dess direkta och indirekta miljökostnader.

3. Inga nya koncessioner till anläggningar som förbränner kol, olja eller gas och släpper ut växthusgaser i atmosfären.

4. Politiska, ekonomiska och legala åtgärder för att de anläggningar som nu orsakar stora utsläpp av växthusgaser ska upphöra med det.

5. Ett generellt förbud mot utsläpp av växthusgaser från förbränning av kol, olja eller gas.

Läs debattinlägget på DN Debatt