2011-08-16

Externa nyheter

Kooperativ vill köpa vindkraftverk

Europas största vindkraftspark ska byggas i Markbygden utanför Piteå och nu vill många, som bor i Markbygdens byar, köpa in sig i projektet.  Lars Sjölund i Koler leder arbetet med att bilda en kooperativ ekonomisk förening, för att göra det möjligt att köpa ett av dom tusen vindkraftverk som ska byggas.

Läs hela