2012-04-11

Externa nyheter

Korkat att subventionera

Det är dyrt att bygga nya kärnkraftverk. Mycket dyrt. Så dyrt att allt pekar på att inga nya kärnkraftverk kommer att byggas om inte bygget får någon form av statliga subventioner.

Några sådana subventioner skall dock inte ges. I alla fall inte av den svenska staten. Detta var en av de viktigaste punkterna i den energiöverenskommelse som allianspartierna gjorde 2009.

Läs hela