2012-04-12

Externa nyheter

Korkskruv sätter fart på vindkraften

En idrottsarena i USA har utrustats med en ny typ av vindkraftverk. Ett tolv meter högt spiralformat torn fångar in vinden och riktar den mot fem vindturbiner monterade i tornet. Det gör att vindflödet ökar jämfört med om turbinerna varit fristående.

Läs hela