2017-09-04

Externa nyheter

Kostnaderna för vindkraft kan halveras till 2030

De osubventionerade kostnaderna för vindkraft kan komma halveras till 2030, enligt en ny rapport från Department of Energy’s (DOE) National Renewable Energy Laboratory (NREL).

Läs mer här