2018-02-01

Externa nyheter

Kraftig ökning av förnybar energi i Finland

I fjol fördubblades den småskaliga produktionen av solel. Samtidigt steg vindkraften med 40 procent, skriver Vasabladet.

Läs mer här.