2015-03-23

Externa nyheter

Kraftig utbyggnad av vindkraft

Vindkraften i Värmland är blygsamt utbyggd. Men den kan ta betydande fart inom kort. Drygt 250 vindkraftsverk väntar på att bli byggda runt om i länet. De tio snurrorna i Vindpark Vänern och dryga 20-talet verk i Årjäng är de enda större parkerna som genererar vindkraftsel i Värmland. Därutöver finns ett tiotal enskilda verk spridda över länet. Det handlar med andra ord om en vindkraftsutbyggnad som hittills är ytterst sparsmakad.

Läs hela