2012-04-10

Externa nyheter

Kraftig utbyggnad av vindkraft under 2011

Vindkraften fortsätter att öka kraftigt i Sverige. Utbyggnadstakten under 2011 är den snabbaste hittills. Under 2011 installerades 765 MW vindkraft fördelat på 380 vindkraftverk.

Läs hela