2017-03-17

Externa nyheter

Kraftiga vårvindar ger mycket vindkraft – gårdagens vindkraft stod för närmare 30 procent av Sveriges elförbrukning

Gårdagens vårväder med mycket av både vind och sol gjorde att energin från vindkraften som mest nådde upp till 11 GW i Norden, vilket är i närheten av det rekord som sattes i januari. Under hela gårdagsdygnet stod vindkraften för närmare 30 procent av den svenska elförbrukningen, vilket är tre gånger mer än snittet under 2016, enligt elbolaget Bixias rapport.
Även solen bidrog till en hel del el under gårdagsdygnet. Vid lunchtid stod solen för åtta procent av Danmarks totala produktion.

Läs mer här.