2014-09-22

Externa nyheter

Kraftigt minskad satsning på vindkraft – men ljus framtid

Det kommer att byggas mindre vindkraft i Sverige de närmaste åren. Det är det ovanligt låga elpriset som gjort att investeringarna i framtida vindkraft har minskat dramatiskt i år. Men jämfört med andra energislag ser framtiden för vindenergi mycket ljus ut. Det säger Lennart Söder, som är professor i elkraftssystem på Kungliga tekniska högskolan i Stockholm.

Läs hela