2017-03-22

Externa nyheter

Kraftigt sänkt skatt på el från sol

Regeringen föreslår i en proposition till riksdagen förändring av lagen om skatt på energi för att gynna elproduktion av ljus. Regeringen föreslår att skatten sänks från 29,5 till 0,5 öre/kWh för aktörer som framställer och förbrukar förnybar el på samma ställe men där elen inte omfattas av dagens undantag från skatteplikt.

Läs mer här