2015-12-02

Externa nyheter

Kraftledningen från södra Gotland blir inte av

Den omdiskuterade kraftledningen mellan Näs och Stenkumla kommer inte att byggas. Istället ska Geab förstärka det gotländska ledningsnätet.
Anledningen till att kraftledningen från södra Gotland inte byggs är för att Svenska Kraftnät har beslutat sig för att satsa på en ny växelströmskabel mellan Gotland och fastlandet istället för den likströmskabel som tidigare var planerad.

Läs hela

Lars Thomsson, vindkraftssamordnare