2016-04-15

Externa nyheter

Kraftsystemet kan bli säkert utan kärnkraft

Läget i Sverige är just nu att det pågår en aktiv planering för hur vi ska klara en kraftförsörjning utan kärnkraft, skriver Lennart Söder, professor i Elektriska Energisystem, KTH.

Läs hela