2020-08-11

Externa nyheter

Krav på snabbare tillståndsprocess för vindkraftverk

Det byggs vindkraftverk i rekordfart ute i landet men för att klara Sveriges miljömål – hundra procent förnybar elproduktion till 2040, måste tillståndsprocessen blir snabbare. Det menar branschorganisationen Svensk vindenergi (…).

Se reportaget från TV4 Nyheterna