2019-03-07

Externa nyheter

Krävs ansvarsfull stängning av elcertifikatsystemet

Misslyckas Sverige med att säkerställa ett ansvarsfullt avslut, i enlighet med löftet om en stoppmekanism i samband med förlängning av certifikatsystemet, finns det en stor risk att det kapital som tidigare gått till investeringar i Sverige istället går till andra länder, skriver Mia Bodin, partner på Bodecker Partners.

För att nå 100% förnybar energi till 2040 behövs mycket kapital. Energimyndighetens förslag på en stoppregel i elcertifikatsystemet innebär ett hårt slag mot investeringsklimatet och riskerar därmed framtida kostnadseffektiv utbyggnad. Ett flertal institutionella investerare går nu, tillsammans med Bodecker Partners, samman för att i remissvar presentera ett alternativt förslag. Elcertifikatsystemet måste, i enlighet med tidigare politiska utfästelser, stängas ansvarsfullt…

Debattartikel från Second Opinion.